IMG_1503Traian Ciuculescu:Cimpoiul la români

Contribuţii etnografice, organologice şi etnomuzicologice

 

La 29 ianuarie a.c. în Sala ,, Eugen Ciorăscu”    a   Bibliotecii Judeţene ,,Antim Ivireanul” , Vâlcea, a  avut loc lansarea unei cărţi importante pentru  etnomuzicologia  românească : ,, Cimpoiul la români” sub semnătura lui  Traian Ciuculescu, profesor de limba şi literatura română dedicat folclorului şi etnografiei , cu activitate îndelungată ca referent de specialitate la Casa de Creaţie din Râmnicu Vâlcea şi la Centrul pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Argeş.

 

Este cunoscut ca  interpret instrumentist şi constructor de instrumente tradiţionale de suflat, îndrumător al unor ansambluri de copii din localităţile argeşene Poiana Lacului, Bradu, Galeş, Bogaţi, Arefu, Corbi şi Domneşti, pe care i-a iniţiat în cântul la fluier.

Lansarea cărţii a fost organizată de Centrul Judeţean pentru ConservareaCimpoierul-Ioana0lteș şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vâlcea, Biblioteca Judeţeană ,,Antim Ivireanu” Vâlcea, Biblioteca de Etnologie ,,Mihai Pop”, secţia Multimedia-Internet şi Ateneul ,,Meşterul Manole”.

Folcloristul, meşterul constructor şi interpretul Traian Ciuculescu a evocat devenirea sa profesională la confluenţa  cărţii cu tradiţia, a făcut demonstraţii practice de lucru în confecţionarea cimpoiului  şi a cântat la cimpoi. Un recital muzical folcloric a fost susţinut de Gheorghe Voinic, poli-instrumentist, membru al Orchestrei de muzică populară ,,Rapsodia Vâlceană”. Întâlnirea a fost moderată de prof. univ. dr. Alexandru Popescu-Mihăeşti, preşedintele Forumului Cultural al Râmnicului. Au prezentat personalitatea autorului şi au comentat cartea  prof. Elena Stoica, conf. univ. dr. Ioan Şt. Lazăr şi prof dr. Gheorghe Deaconu.

Cartea este prefaţată de prof. universitar dr. Nicolae Constantinescu care evidenţiază faptul că cimpoiul este prezentat de autor ca un adevărat personaj al lumii satului, făcut cunoscut  publicului naţional de câţiva cimpoieri afirmaţi în cadrul concursurilor  pe ţară şi al unor festivaluri europene de folclor din a doua jumătate a secolului XX. După pagini de evocare autobiografică, Traian Ciuculescu prezintă originea, vechimea şi evoluţia construirii şi interpretării la cimpoi, scrie un capitol interesant şi substanţial despre prezenţa cimpoiului în viaţa spirituală a satului tradiţional, în lumea pastorală, ca acompaniator al muncii, în obiceiurile de la naştere, nuntă şi înmormântare, în datinile şi obiceiurile  de peste an ( calendaristice), la hora satului, în Jocul Păpuşilor, cu cimpoierul – păpuşar.

În alte capitole prezintă specificul cimpoiului românesc şi tipurile de cimpoi după atestarea lor la rapsozii din Pădureni-Hunedoara, Gorj, Bătrâni-Prahova, Buzău, Amara-Ialomiţa, pe care i-a intervievat,  înregistrându-le melodiile de doină, de cântec, cele ritulale ,,de seceră” şi de nuntă, melodiile de joc.  Cartea de 284 de pagini mai cuprinde fotografii cu cimpoierii înregistraţi, cu diferite cimpoaie şi cu componentele lor, caraba cu suportul ei, bâzoiul, burduful, suflătorul, ,,pipa”, nada bâzoiului, planşe cu dimensiunile tuturor părţilor fiecărui tip de cimpoi. În postfaţa cărţii, prof. dr. Gheorghe Deaconu subliniază contribuţia etnografică, organologică-instrumentală şi etnomuzicologică a autorului, profesorul Traian Ciuculescu, prin activitatea sa cât şi prin cărţile pe care  le-a realizat : ,,Fluierul la români ( 2001), ,,Virtuozi ai fluierului-interpreţi din Argeş şi Muscel” ( 2009), în colaborare cu prof. Moise Mitulescu şi ,,Cimpoiul la români” ( apărută în luna septembrie, 2014).

 

Stamp_of_Moldova_md403Speranţa autorului, a organizatorilor lansării acestor cărţi, Centrele Judeţene din Argeş şi Vâlcea şi a editorilor este ca aceste volume să constituie nu numai o lectură plăcută ci şi obiect de studiu sistematic în cadrul claselor şi cercurilor de folclor instrumental din Şcolile şi Liceele de Artă din întreaga ţară, ca bază pentru valorificarea la nivel academic a acestui repertoriu specific românesc şi a acestor instrumente de ancestrală practică autohtonă. Mai ales că Traian Ciuculescu, dedicat  pasiunii sale pentru instrumentele tradiţionale de suflat,  proiectează scrierea unei alte cărţi dedicate cavalului.

Redactorul Gheorghe Deaconu, tehnoredactarea şi procesarea imaginii : Mihaela Irina Ciuculescu şi Gheorghe Deaconu, fotografii : Cornelia şi Tudor Ciuculescu, transcrierea şi cartografierea muzicală: Dumitru Vulparu se alătură demersului ştiinţific, tehnic şi artistic al autorului, plasând această apariţie editorială la rangul de carte de colecţie şi model de practică etnomuzicologică.

Aurelian Popa Stavri

 

http://revistamuzicala.radioromaniacultural.ro/wp-content/uploads/2015/02/IMG_15031-1024x437.jpghttp://revistamuzicala.radioromaniacultural.ro/wp-content/uploads/2015/02/IMG_15031-150x150.jpgRevista MuzicalaRecenzii
Traian Ciuculescu:Cimpoiul la români Contribuţii etnografice, organologice şi etnomuzicologice   La 29 ianuarie a.c. în Sala ,, Eugen Ciorăscu”    a   Bibliotecii Judeţene ,,Antim Ivireanul” , Vâlcea, a  avut loc lansarea unei cărţi importante pentru  etnomuzicologia  românească : ,, Cimpoiul la români” sub semnătura lui  Traian Ciuculescu, profesor de limba şi literatura română...