art-img1-1313661-ludovic-bacsUnul dintre cei mai apreciaţi  dirijori români a încetat din viaţă.

Maestrul Ludovic Bács (19 ianuarie 1930 – 30 iunie 2015)  a fost dirijor, compozitor, instrumentist (violist) și profesor de dirijat orchestră. Cariera sa muzicală a fost strâns legată de Societatea Română de Radiodifuziune, unde  si-a desfășurat activitatea mai bine de patru decenii.

Dirijor echilibrat, riguros, cu o gestică sobră, economicoasă, eficientă, Ludovic Bács a stăpânit cu autoritate repertoriul preclasic, baroc şi clasic, după cum s-a dovedit şi  un bun cunoscător al muzicii contemporane. Excelent şi pasionat cercetător al creaţiei vechi româneşti,  a pus în valoare partituri rămase de sute de ani în arhive, valorificând un repertoriu inedit atât în ţară, cât şi peste hotare (Festivalul internaţional „Musica Antiqua Europae Orientalis” de la Bydgoszcz, Festivalul Muzicii Baroce de la Maribor etc.). Departe de a fi un şef de orchestră spectaculos, Ludovic Bács a cucerit prin exactitatea şi respectul partiturilor, prin echilibrul construcţiilor polifonice, prin coloritul timbral (în muzica contemporană), dar mai ales prin limpezimea temelor, planurilor sonore şi ideilor lucrărilor. A orchestrat numeroase cântece de masă. A realizat transcripţii de muzică veche pentru formaţii camerale de G. Machault, Guillaume Dufay, Josquin des Prcs, Johannes Ockeghem, Gilles Binchois, Daniel Speer etc., precum şi prelucrări orchestrale după Valentinus Graefius Bacfarc, Georgius Ostermayer, Johannes Sartorius, Tilman Susato etc. A scris muzica filmului documentar „Despre Design”.

Şi-a inceput studiile muzicale în orașul natal, Petrila. A studiat Bacs-Ludovic-01[Feb2009]inițial vioara, cu Joseph Faubich. A urmat studiile liceale la liceul de stat din Petroșani. În timpul liceului a fost admis ca instrumentist în formația simfonică a orașului, condusă de profesorul Julius Horáček. Între anii 1948-1951 si-a continuă studiile la Conservatorul de muzică din Cluj, apoi, între 1951-1956, a obținut o bursă. Au urmat studii de perfecționare în Rusia, la Conservatorul de muzică „Piotr Ilici Ceaikovski” din Moscova.

În 1957 a fost repartizat la Orchestra simfonică a Radioteleviziunii Române, unde, nefiind liber nici un post de dirijor, este încadrat inițial pe post de instrumentist violist. Din 1958 până la pensionare, în 1991, a avut o activitate neîntreruptă în radio, în calitate de dirijor și director artistic al Orchestrei de studio Radio București, devenită, în 1990, Orchestra de Cameră Radio. În 1966 a fondat formația de muzică veche Musica Rediviva din București, la pupitrul căreia a evoluat în calitate de dirijor. Repertoriul său cuprinde lucrări muzicale în stil renascentist, baroc, clasic, modern și contemporan, românești și universale.

Între 1962-1968 a fost asistent la Academia de Muzică din București, devenind ulterior profesor asociat la clasa de dirijat orchestră, citire de partituri, muzică de cameră.

1069133_680291938653865_1267486306_nA publicat studii, articole, cronici în: Muzica, Studii de muzicologie, A Hét, Elore, Ifjúmunkás, Radio România, Panoramic RTV, Actualitatea Muzicală etc.

A susţinut conferinţe, concerte lecţii, emisiuni de radio şi televiziune.

A realizat înregistrări la Radio Bucureşti şi casa de discuri Electrecord.

A abordat în egală măsură repertoriul renascentist şi baroc, clasic, romantic, modern şi contemporan, promovând un imens fond de lucrări vechi româneşti (semnate de Ioan Căianu, Valentin Greff Bacfarc, Georg Ostermayer, Gabriel Reilich, Johann Sartorius etc.) şi universale (G. Machaut, G. Binchois, J. Obrecht, J. Ockeghem, Josquin des Pres, W. Byrd, J. Bull), precum şi muzică de operă: Orfeo, Reîntoarcerea lui Ulysse în patrie, Încoronarea Popeei (Monteverdi), Înţeleptul Socrate (Telemann), Iphigenia în Aulida, Orfeu (Gluck), Regele Arthur (Purcell), Iulius Caesar (Händel), Parsifal (R. Wagner), Târgul din Sorocinsk (Musorgski), Castelul prinţului Barbă Albastră (Bartók), Zbor de noapte (Dallapicolla), Horia (S. Drăgoi), Ovidiu (C.C. Nottara), Michelangelo (Alfred Mendelsohn), Treptele istoriei (M. Moldovan), Jertfirea Iphigeniei (P. Bentoiu), Iona, Pedeapsa (A. Vieru), Logodna (N. Brânduş), Domniţa din depărtări (M. Barberis), Orestia I, Orestia II, Coeforele, Agamemnon (A. Stroe), D-ale carnavalului (E. Lerescu), Domnişoara Cristina (S. Nichifor), Crăiasa zăpezii (L. Alexandra) etc., muzică vocal-simfonică: Alegerea lui Hercule, oratoriile de Crăciun şi de Paşti, Matthäus-Passion (J.S. Bach), Il combatimento di Tancredi e Clorinda (Monteverdi), Cântecul pământului (G. Mahler), Cantata ciangăiască (T. Olah) etc., muzică simfonică: Simfonia în C (M. Haydn), Muzica apelor, Focuri şi artificii (Händel), Variaţiuni simfonice (A. Dvorak), Passacaglia (Webern), Verklärte Nacht (A. Schönberg), Concertul în RE (I. Stravinski), suitele I şi II din Romeo şi Julieta (S. Prokofiev), Simfonia a IV-a (Gh. Dumitrescu), Simfoniile II, III şi IV, Clepsidra I, Odă tăcerii, Museum musicum, Concert pentru flaut şi orchestră, Jocuri pentru pian şi orchestră (A. Vieru), Simfoniile II şi III (C. Ţăranu), Concert pentru clarinet şi orchestră, Passacaglia şi Fuga (T. Ciortea), Concert pentru orchestră de coarde, Suita pentru orchestră (T. Olah), Simfonia a III-a (A. Mendelsohn), Ritmuri citadine (N. Beloiu), Concert pentru flaut şi 13 instrumente (D. Rotaru), Simfonia I (A. Markos), Improvizaţie şi Fugă (G.W. Berger), Simfonia I (M. Brumariu), Cantemiriana, Memoria Putnei, Concert pentru violoncel şi orchestră (A. Pop), Concert pentru trompetă, Muzică de concert, Concert pentru clarinet şi orchestră (A. Popa), In Memoriam (Hans Peter Türk), Epitaf „Eftimie Murgu” (Doru Popovici) etc.

A fost distins cu Ordinul Meritul Cultural, cls. V-a (1968).

 

LUCRĂRI SCRISE:

MUZICĂ VOCAL-SIMFONICĂ: CINCI LIEDURI DUPĂ GABRIEL FO7CALY7PCBCAC2IKNFCAETCZTOCAK2OOE0CA53WQW8CAGYH8POCA22ICTUCA7997TTCA1DQ6T9CAIV8JCTCAKW2QY6CANN17P7CAA8G1KUCADJID6ZCA31KSZMCANSGBO0CAWD4V6PCA9BMPOLCA55DMT3REILICH (1969), pentru soprană şi orch. de cameră, p.a. Bucureşti, 1970, Musica Rediviva, Ludovic Bács.

MUZICĂ SIMFONICĂ: VARIAŢIUNI PE TEMA UNUI COLIND (1966), pentru orch. de cameră; „DANSERYE” DUPĂ CODEX CAIONI (1968), pentru orch. de cameră, p.a. Bucureşti, 1970, Musica Rediviva, Ludovic Bács; SUITĂ DE DANSURI VECHI ROMÂNEŞTI (1978), p.a. Bucureşti, 1979, Musica Rediviva, Ludovic Bács.
     
MUZICĂ DE CAMERĂ: CVARTET PENTRU 4 VIOLONCELE (1966).

MUZICĂ CORALĂ: CÂNTECUL AŞTEPTĂRII (1980), madrigal pentru 5 voci (mixte), versuri de Lucian Blaga; CÂNTEC SUB STELE (1980), madrigal pentru 5 voci (mixte), versuri de Lucian Blaga; CÂNTECUL NOPŢII (1980), madrigal pentru 5 voci (mixte), versuri de Lucian Blaga; ELINDULTAM SZÉP HAZÁMBUL (Am plecat din ţara-mi dragă) (1980), prelucrare pentru cor mixt, după un cântec popular cules de G. Baston; ARRA GYERE AMERRE ÉN (Vino pe unde merg eu) (1980), prelucrare pentru cor mixt, după un cântec popular cules de G. Baston; BÖLCSODAL (Cântec de leagăn) (1980), pentru cor de femei, versuri de Ferenc István; VENIM ŢARĂ (1980), pentru cor de copii şi pian/orch., versuri de Gerhard Crejka; CÂNTECUL NOPŢII (1981), pentru solişti, cor bărbătesc şi pian/orch., versuri de Nichita Stănescu; PARTID AL FRUMUSEŢII (1982), pentru cor mixt, versuri de Violeta Zamfirescu; MENIRE (1982), pentru cor mixt, versuri de Vasile Zamfir; ROMÂNIEI (1982), pentru cor mixt, versuri de Ion Bănuţă; DOJNA (1982), pentru cor mixt, versuri de Horváth Imre; ÚJ ÉNEK (Cântec nou) (1982), pentru cor bărbătesc, versuri de Ligeti Erno; CERCURI (1982), poem pentru cor mixt, versuri de Miltiade Nenoiu; MAREA PORUNCĂ (1982), odă pentru bas solo, cor şi pian/orch., versuri de Cicerone Theodorescu; CA OMUL SĂ SE APROPIE DE OM (1983), pentru cor mixt, versuri de Franz Storch; FRUMUSEŢE (1983), pentru cor mixt, versuri de Eugen Jebeleanu; LUMINA PĂCII (1983), pentru cor mixt, versuri de Bogdan Boeriu; LA NOI (1983), pentru cor mixt, versuri de Ion Brad; CĂTRE PARTID (1983), pentru cor mixt, versuri de Mihai Negulescu; SZÜLOFÖLDEM (Pământul natal) (1983), pentru cor mixt, versuri de Lászlóffy Aladár; EMBLEMA LUI AUGUST (1985), pentru cor mixt şi pian/orch., versuri de Vlaicu Bârna; CU TOT CE AM (1985), pentru cor mixt, versuri de A. Bakonski; SCUT PUNEM PIEPTUL (1985), pentru cor bărbătesc şi pian/orch., versuri de T. Vasiliu; SIMBOLUL DEMNITĂŢII (1986), pentru cor mixt şi pian/orch., versuri de Viorel G. Cozma; OMAGIU (1986), pentru alto, bas, cor mixt şi pian/orch., versuri de T. Vasiliu; JURĂMÂNT DE TIHNĂ (1986), pentru cor bărbătesc şi pian/orch., versuri de T. Vasiliu; ŞAPTE CANOANE HAZLII (1986), suită pentru cor de copii şi pian/orch., versuri de T. Vasiliu.

ORCHESTRAŢII ŞI TRANSCRIPŢII: ÎNCORONAREA POPEEI de Claudio Monteverdi; ARTA FUGII de J.S. Bach (STM-ECE 01308/ 01309); OFRANDA MUZICALĂ de J.S. Bach (STECE 01647); AMPHITRION de Henry Purcell; CONCERT PENTRU CONTRABAS ŞI ORCHESTRĂ de Serge Koussevitsky; CONCERT PENTRU HARPĂ ŞI ORCHESTRĂ de Karl Ditters von Dittersdorf.

MUZICOLOGIE: ARTA FUGII DE J.S. BACH, în: STUDII DE MUZICOLOGIE, nr. 20, Bucureşti, Edit. Muzicală, 1986; SIMFONIA V-A DE ANATOL VIERU, în: MUZICA, Bucureşti, 36, nr. 4, 1986.

DISCOGRAFIE (SELECTIVĂ): Alexandra, Liana. CRĂIASA ZĂPEZII, operă-feerie (STECE 03259); Bach, J.S. ARTA FUGII (STM-ECE 01308 – 01309); Bach, J.S. OFRANDA MUZICALĂ (ST-ECE 01647); Bakfark, V.G. FANTEZIE (STM-ECE 01190); Bentoiu, Pascal. JERTFIREA IPHIGENIEI – operă radiofonică (ECE 0388); Căianu, Ion. DANSERIE Din CODEX CAIONI (STM-ECE 01190); Cernei, Elena. ARII DIN OPERE – Bizet, Gluck, Mozart, Rossini, Mascagni, Saint-Saëns, Thomas (ECE 0370; STM-ECE 0863); Constantinescu, Paul. VARIAŢIUNI LIBERE PENTRU VIOLONCEL ŞI ORCHESTRĂ (STM-ECE 01188); Haydn, Joseph. SIMFONIA Nr. 6 „LE MATIN” / nr. 7 „LE MIDI” / nr. 8 „LE SOIR” (STM-ECE); Lazăr, Filip. CONCERT DE CAMERĂ PENTRU BATERIE ŞI 12 INSTRUMENTE (ECE 0493); Lerescu, Emil. ECATERINA TEODOROIU – operă, selecţiuni (STM-ECE 01196), Mahler, G. DAS LIED VON DER ERDE KINDERTOTENLIEDER (ST-ECE 04038/04039); Petra- Basacopol, Carmen. CONCERT PENTRU HARPĂ ŞI ORCHESTRĂ (ECE 01862); Reilich, G. CINCI LIEDURI (STMECE 01190); Sartorius, J. Junior. DICTUM ÎN DO MAJOR (STM-ECE 01190); Speer, Daniel. TÜRKISCHER EULENSPIEGEL – fragmente (STM-ECE 01190); Stavru, Cornel. ARII DIN OPERE – Verdi/Wagner (ECE 01382); Vieru, A. CLEPSIDRA I (STM-ECE 0952); Vieru, A. CONCERT PENTRU FLAUT ŞI ORCHESTRĂ (ECE 0224); Vieru, A. SIMFONIILE NR. 2 Şi nR. 3 (ST-ECE 03973).

 FILMOGRAFIE (TV): MEDALION N. HERLEA (1968); OVIDIU – operă de C.C. Nottara (1972); ECATERINA TEODOROIU – operă de E. Lerescu (1974).

 

sursa: UCMR

http://revistamuzicala.radioromaniacultural.ro/wp-content/uploads/2015/06/05151.jpghttp://revistamuzicala.radioromaniacultural.ro/wp-content/uploads/2015/06/05151-150x150.jpggiaStiriLudovic Bacs
Unul dintre cei mai apreciaţi  dirijori români a încetat din viaţă. Maestrul Ludovic Bács (19 ianuarie 1930 - 30 iunie 2015)  a fost dirijor, compozitor, instrumentist (violist) și profesor de dirijat orchestră. Cariera sa muzicală a fost strâns legată de Societatea Română de Radiodifuziune, unde  si-a desfășurat activitatea mai bine de patru decenii. Dirijor echilibrat,...