Ediţie desfăşurată sub înaltul patronaj al Preşedintelui României

Eveniment organizat de Guvernul României

image003

 

Coproducători: Societatea Română de Radiodifuziune şi Societatea Română de Televiziune

Director artistic: IOAN HOLENDER

 

Cu sprijinul: Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti şi a Filarmonicii “George Enescu” Bucureşti

Finalele se vor desfăşura cu participarea: Filarmonicii “George Enescu”

 

Câştigătorii ediţiei a XX-a a Concursului Internaţional George Enescu 2011:

PIAN

Locul I – Nu a fost acordat

Locul II: JEUNG BEUM SOHN – Korea

Locul III: MIHAI RITIVOIU – România

ILYA POLETAEV- Canada

 

VIOARĂ

Locul I – Nu a fost acordat

Locul II: HAIK KAZAZYAN – Rusia

ALEXANDRA CONUNOVA – Republica Moldova

Locul III: SZALAI ANTAL – Ungaria

Premiul special pentru cea mai bună interpretare a unei sonate pentru vioară şi pian de George Enescu: SZALAI ANTAL – Ungaria

 

VIOLONCEL

Locul I: TIAN BONIAN – China

Locul II: VALENTIN RĂDUŢIU  – România

Locul III: MICHAL KORMAN – Israel

 

COMPOZIŢIE

Muzică simfonică: CHANG EUNHO – Korea

Muzică de cameră: KWANG-HO CHO – Korea

MIHYUN WOO – Korea

 

JURIU

 

PIAN

 

Jean Claude Pennetier – Franţa (Preşedintele juriului)

Rolf Dieter Arens – Germania

Philippe Dinkel – Elveţia

Valentin Gheorghiu – România

Wolfgang Manz – Germania

Andrey Pisarev – Rusia

Alan Weiss – Belgia

 

VIOARĂ

Pierre Amoyal – Franţa (Preşedintele juriului)

Agustin Leon Ara – Spania

Florin Croitoru – România

Mikhail Kopelman – Statele Unite ale Americii

Sergey Kravchenko – Rusia

Mihaela Martin – Germania

Igor Petrushevski – Rusia

Bujor Prelipcean – România

Mieczyslaw Szlezer – Polonia

 

VIOLONCEL

 

Marin Cazacu – România

Frans Helmerson – Suedia

Vladimir Malinovski – Austria

Arto Noras – Finlanda

 

COMPOZIŢIE

Cornel Ţăranu – România (Preşedintele juriului)

Dan Dediu – România

Adrian Iorgulescu – România

Zygmunt Krauze – Polonia

Hubert Stuppner – Italia

 

CONCURSUL INTERNAŢIONAL „GEORGE ENESCU“ – 8 – 27 septembrie 2014

 1   CONDIŢII DE ÎNSCRIERE

Concursul  Internaţional  „George  Enescu“ – secţiunile  Pian,  Vioară, Violoncel, Compoziţie – este deschis tuturor participanţilor, fără deose- bire de cetăţenie, născuţi după data de 1 august 1980. Nu se acordă nici o derogare de la aceste limite de vârstă.

Până la data  de  1 iulie 2014  (data poştei), candidaţii  vor trimite la adresa: ARTEXIM   Calea Victoriei 155, Bl. D1, Sc. 8, Et. 2, sector 1, 010073 Bucureşti – ROMÂNIA sau prin e-mail la: artexim@rdslink.ro cu menţiunea “Pentru Concursul Internaţional George Enescu”, următoarele documente:

Copie a certificatului de naştere

Curriculum vitae

Două fotografii color în format digital (rezoluţie mare)

O recomandare  a unui profesor cunoscut

Buletinul de înscriere completat cu programul definitiv

Confirmarea achitării taxei de participare

Fiecare candidat  va primi confirmarea sau refuzul, respectiv invitaţia oficială de participare (unde este cazul) până la data de 1 august 2014. Semnarea Buletinului de înscriere la Concurs obligă pe fiecare candidat să accepte prevederile actualului regulament. Candidatul trebuie să fie liber de orice obligaţii în timpul desfăşurării concursului.

 

2     TAXA DE PARTICIPARE

Taxa de participare la Concursul Internaţional de Pian, Vioară şi Violon- cel “George Enescu“ este de 100 Euro.

Pentru Concursul de Compoziţie, taxa de participare este de 50 Euro / lucrare.

Taxa de participare, în Euro, va fi achitată la:

Banca Comercială Română (BCR) Sector 1, Beneficiar cont: ARTEXIM

Adresa banca: Bucureşti, Calea Victoriei nr. 155, sect.1, 010073, România.

IBAN no. RO59RNCB0072049685010041

SWIFT/BIC code: RNCBROBU

Taxa de participare nu se returnează în cazul neprezentării la Concurs.

 

 

3     CONDIŢII DE PARTICIPARE

Costurile de transport sunt în sarcina candidatului.

Pe perioada participării la Concurs, organizatorii asigură gratuit cazarea la hotel a candidaţilor. Camerele vor fi puse la dispoziţia candidaţilor cu o zi înainte de tragerea la sorţi a fiecărei secţiuni a Concursului.

Fiecare candidat va trebui să se prezinte la Secretariatul Concursului cu o zi înainte de tragerea la sorţi.

 

 

4     TRAGEREA LA SORŢI

Tragerea la sorţi se va desfăşura în prezenţa unui membru al Comitetu- lui de Organizare al Concursului şi va stabili ordinea intrării în Concurs. Ordinea tragerii la sorţi poate fi modificată, în caz de forţă majoră, doar de Comitetul de Organizare al Concursului.

În cazul în care, în momentul tragerii la sorţi, din motive independente de voinţa lor, unul sau mai mulţi candidaţi sunt absenţi, aceştia vor fi programaţi în ordine alfabetică în ultima zi a primei etape de Concurs.

 

5     JURIUL

Juriul îşi desfăşoară activitatea după Regulamentul Concursului, respectând spiritul Statutului Federaţiei Mondiale a Concursurilor Muzicale Internaţionale.

Juriul decide câştigătorii pentru fiecare secţiune a concursului.

Juriul îşi rezervă dreptul de a nu acorda premii; deciziile juriului sunt definitive.

În caz de paritate de opinii, decizia preşedintelui este hotărâtoare.

Pe durata  participării în concurs, candidaţilor le este interzis să con- tacteze membrii juriului.

 

 

6     REPETIŢIILE

La solicitarea candidaţilor Secţiunilor Vioară şi Violoncel ale Concur- sului Internaţional „George Enescu“ organizatorii vor pune  gratuit la dispoziţie acestora câte un acompaniator.  Solicitarea va fi trecută  în Buletinul de înscriere. În acest caz fiecare candidat va avea la dispoziţie două ore de repetiţii cu pian pentru pregătirea fiecărei etape. Repetiţiile suplimentare stabilite de comun acord cu organizatorii vor putea  fi solicitate contra cost. O oră suplimentară  de  repetiţie  costă 50 Euro.

Candidaţii care sunt însoţiţi de un pianist acompaniator  personal, vor specifica în Buletinul de înscriere, numele şi datele de contact ale acestuia. Cheltuielile de transport şi cazare ale acompaniatorului  personal vor fi suportate de către candidat.

 

 

7     PREMIILE

Juriul decide premiile care se vor acorda la fiecare secţiune a Concur- sului.

Juriul îşi rezervă dreptul de a nu acorda unul sau mai multe premii. Premiile acordate la fiecare secţiune a concursului sunt indivizibile. Nu se acordă nici o derogare de la această regulă.

Premiul I  se va intitula „Marele premiu  al Concursului Internaţional George Enescu”.

Valoarea premiilor pentru fiecare secţiune de interpretare a Concursu- lui Internaţional „George Enescu“ ediţia 2014 este:

Premiul I – 15.000 Euro

Premiul II – 10.000 Euro
Premiul III – 5.000 Euro

 

Pentru  secţiunea  Compoziţie  a  Concursului  Internaţional  “George Enescu” – ediţia 2014 se acordă următoarele premii:

Premiul pentru secţiunea de muzică simfonică – 10.000 Euro. Premiul pentru secţiunea muzică de cameră  – 7.000 Euro.

Semifinaliştilor şi finaliştilor Concursului, juriul le mai poate acorda: Premiul pentru  cel mai bun  acompaniator  străin al Sonatelor pentru vioară şi pian de “George Enescu” în valoare de 4.000 Euro.

Premiul pentru cel mai bun acompaniator  străin al Sonatei în fa minor pentru violoncel şi pian de “George Enescu” în valoare de 4.000 Euro. Pentru  secţiunea  Pian a Concursului Internaţional „George Enescu”: un  premiu  pentru  cel mai bine  clasat concurent  român  acordat  de Fundaţia Culturală ERBICEANU.

Premiile pot fi cumulate.

Organizatorii Festivalului şi Concursului Internaţional „George Enescu” îşi rezervă dreptul  de  a televiza, radiodifuza,  fotografia, filma şi în- registra pe suport audio-video toate interpretările din cadrul etapelor Concursului, inclusiv concertul final. În această situaţie, candidaţii nu beneficiază de onorarii. Premiile vor fi anunţate după terminarea etapei finale a fiecărei secţiuni.

 

 

VIOARĂ

 

 

1     CALENDARUL CONCURSULUI

Concursul de vioară are două etape  eliminatorii, semifinala şi finala – concertul cu orchestră.

Tragerea la sorţi se va desfăşura în data de 8 septembrie 2014.

Etapa I (eliminatorie), se va desfăşura în zilele de 9, 10 şi 11 septembrie 2014.

Etapa a II-a (eliminatorie), se va desfăşura în zilele de 13 şi 14 septem- brie 2014.

Semifinala, se va desfăşura în data de 16 septembrie 2014.

Repetiţia cu orchestră pentru etapa finală a Concursului va avea loc în data de 17 septembrie 2014.

Finala concursului, concertul cu orchestra, se va desfăşura în data de 18 septembrie 2014.

Rezultatele fiecărei etape vor fi anunţate de către Secretariatul Concursului la finalul acesteia, imediat după deliberarea juriului.

 

2     REPERTORIUL CONCURSULUI

Programul prezentat  de  candidat  în Buletinul de  înscriere în concurs rămâne definitiv şi nu poate fi modificat.

Fiecare candidat îşi stabileşte ordinea de prezentare a lucrărilor din pro- gramul fiecărei etape.

Toate lucrările vor fi interpretate din memorie, cu excepţia sonatelor cu pian şi a lucrărilor compuse de George Enescu.

 

Etapa I

1. J.S. Bach: o lucrare la alegere dintre:

– Adagio şi Fugă din Sonata în sol minor

– Grave şi Fugă din Sonata în la minor

– Partita în re minor: Ciaccona

– Adagio şi Fugă din Sonata în Do Major

2. Mozart: partea I cu cadenţă a unuia dintre Concertele pentru vioară şi orchestră nr. 3, 4 sau 5

3. Paganini: un Capriciu la alegerea candidatului

 

Etapa a II-a

1. O lucrare la alegere dintre:

– Sarasate: Fantezia Carmen, Zigeunerweisen

– Paganini: Moses Fantasie, Motto perpetuo,  Le Streghe, I palpiti, Nel cor più non mi sento

– Saint-Saëns: Introducere şi Rondo capricioso, Studiu în formă de vals transcris de E. Ysaye

– Ernst: Erlkönig, Ultimul Trandafir

– Ravel: Tzigane

– Wieniawski: Fantezia Faust, Poloneza în Re Major

2. O lucrare la alegere dintre:

– Schubert: Rondo Brillant pentru vioară şi pian în si minor D 895/op.

70 sau Rondo în La Major pentru vioară şi pian D 438

– Schumann: Fantezia în Do Major op. 131

3. Beethoven: o sonată la alegere dintre Sonata nr. 1, 6 sau 8

 

Semifinala (cu pian)

1. Enescu: o lucrare (integral) la alegere dintre:

– Sonata a II-a op. 6 pentru vioară şi pian

– Sonata a III-a op. 25 pentru vioară şi pian

– Suita „Impresii din copilărie”

2. O sonată la alegere dintre:

– Brahms: Sonata nr. 1, Sonata nr. 2, Sonata nr. 3

– Franck

– Fauré

– Grieg: Sonata nr. 3

– Ravel

– Hindemith: Sonata nr. 1

– Debussy

 

Finala (cu orchestră)

Un concert la alegere dintre:

–  Beethoven,  Mendelssohn-Bartholdy,  Brahms, Ceaikovski, Sibelius, Prokofiev (Concertul nr. 1, Concertul nr. 2), Sostakovici, Haciaturian, Bruch (Fantezia scoţiană), Elgar, Karlowitz, Vieuxtemps (Concertul nr.

5), Paganini (Concertul nr. 5), Bartók.

 

VIOLONCEL

1     CALENDARUL CONCURSULUI

Concursul de Violoncel are două etape  eliminatorii, semifinala şi finala –

concertul cu orchestră.

Tragerea la sorţi se va desfăşura în data de 11 septembrie 2014

Etapa I (eliminatorie), se va desfăşura în zilele de 12, 13 şi 14 septembrie

2014.

Etapa a II-a (eliminatorie), se va desfăşura în 16 şi 17 septembrie 2014. Semifinala, se va desfăşura în data de 19 septembrie  2014.  Repetiţia cu orchestră pentru etapa finală a Concursului se va desfăşura în data de 20 septembrie 2014.

Finala concursului, concertul cu orchestra, se va desfăşura în data de 21 septembrie 2014.

Rezultatele fiecărei etape vor fi anunţate de către Secretariatul Concursului la finalul acesteia, imediat după deliberarea juriului.

 

2     REPERTORIUL CONCURSULUI

Programul prezentat  de  candidat  în Buletinul de  înscriere în concurs rămâne definitiv şi nu poate fi modificat.

Fiecare candidat îşi stabileşte ordinea de prezentare a lucrărilor din pro-

gramul fiecărei etape.

 

Toate lucrările vor fi interpretate din memorie, cu excepţia sonatelor cu pian şi a lucrărilor compuse de George Enescu.

Etapa I

1. Un capriciu sau un studiu la alegerea candidatului dintre:

– Alfredo Piatti op. 25 (nr. 2, 6 sau 10)

– David Popper op. 73 (nr. 29 sau nr. 33)

2. Bach: un preludiu, la alegerea candidatului, din:

– Suita nr. 4, 5 sau 6

3. Haydn: la alegerea candidatului, prima parte cu cadenţă din:

– Concertul nr. 1 în Do Major (Hob VII b:1)

– Concertul nr. 2 în Re Major (Hob VII b:2)

 

Etapa a II-a

1. O lucrare, la alegerea candidatului, dintre:

– Schubert: Sonata „Arpeggione”

– Mendelssohn Bartholdy: Sonata op. 58 nr. 2 în Re Major

2. O lucrare solo la alegerea candidatului dintre:

– Ligeti: Sonata pentru violoncel solo

– Hindemith: Sonata pentru violoncel solo op. 25 nr. 3

– Penderecki: Divertimento pentru violoncel solo

– George Crumb: Sonata pentru violoncel solo

 

Semifinala (cu pian)

1. Enescu: Sonata în fa minor (opus postum)

2. O piesă de virtuozitate, la alegerea candidatului, dintre:

– Popper: Elfentanz, Spinning Song

– Davydov: At the Fountain

– M. Rostropovich: Humoresque op. 5

3. O lucrare, la alegerea candidatului dintre:

– Debussy: Sonata în re minor

– Britten: Sonata în Do Major op. 65

 

Finala (cu orchestră)

Un concert aparţinând unuia dintre compozitorii: Dvorak, Elgar, Prokof- iev (Simfonia concertantă în mi minor op. 125), Şostakovici (concertul nr. 1 op. 107 sau nr. 2 op. 126), Enescu (Simfonia concertantă op. 8)

 

 

 

PIAN

 

1     CALENDARUL CONCURSULUI

Concursul de pian are două etape eliminatorii: semifinala şi finala – con- cert cu orchestra.

Tragerea la sorţi se va desfăşura în data de 16 septembrie 2014.

Etapa I (eliminatorie), se va desfăşura în zilele de 17, 18 şi 19 septembrie 2014.

Etapa a II-a (eliminatorie), se va desfăşura în 21 şi 22 septembrie 2014. Semifinala, se va desfăşura în data de 24 septembrie 2014. Repetiţia cu orchestră pentru  etapa  finală a Concursului va avea loc în data de 26 septembrie 2014.

Finala concursului, concertul cu orchestra, se va desfăşura în data de 27 septembrie 2014.

Rezultatele fiecărei etape vor fi anunţate de către Secretariatul Concur- sului la finalul acesteia, imediat după deliberarea juriului.

 

2     REPERTORIUL CONCURSULUI

Programul prezentat  de  candidat  în Buletinul de  înscriere în concurs rămâne definitiv şi nu poate fi modificat.

Fiecare candidat îşi stabileşte ordinea de prezentare a lucrărilor din pro- gramul fiecărei etape.

Toate lucrările vor fi interpretate  din memorie, cu excepţia celor com- puse de George Enescu.

 

Etapa I

1.Bach: Preludiu şi Fugă din „Clavecinul bine temperat“ (Caietul I sau II)

2. O lucrare, la alegerea candidatului, dintre:

– O sonată de Haydn

– O sonată de Mozart

– Trei sonate de Scarlatti

3. Un studiu, la alegerea candidatului dintre:

– Chopin

– Liszt

4. Un studiu la alegerea candidatului dintre:

– Skriabin

– Debussy

 

Etapa a II-a

1. O sonată de Beethoven la alegerea candidatului  (cu excepţia op.

10/1, op. 14/1, op. 14/2, op. 49/1, op. 49/2, op. 78, op. 90, op.106).

2.  O  lucrare,  la alegerea  candidatului,  a unui  compozitor  romantic dintre:  Schumann,  Schubert,  Liszt, Brahms, Chopin,  Mendelssohn- Bartholdy sau Franck.

 

Semifinala

1. O lucrare de Enescu la alegerea candidatului dintre:

– Suita în Re Major op. 10 nr. 2

– Sonata în fa# minor op. 24 nr. 1

– Sonata în Re Major op. 24 nr. 3

2. O lucrare, la alegerea candidatului, a unui compozitor al secolului XX dintre: Rachmaninov, Prokofiev, Skriabin, Debussy, Ravel, Bartók, Janacek etc. (cu excepţia studiilor de Rahmaninov şi Skriabin).

 

Finala (cu orchestră)

Un concert  aparţinând  unuia  din compozitorii:  Mozart, Beethoven, Chopin,  Schumann,  Liszt, Grieg,  Brahms,  Ceaikovski, Rahmaninov (Concertul nr. 2 sau 3), Prokofiev (Concertul nr. 2) sau Bartók (Con- certul nr. 3).

 

 

COMPOZIŢIE

1     MUZICĂ SIMFONICĂ

Lucrări pentru  orchestră  sau  lucrări concertante  având  componenţa maximă de:

| 14 viori I | 12 viori II | 10 viole | 8 violoncele | 6 contrabaşi |

| 3 flaute | 3 clarinete | 3 oboaie | 3 fagoturi |

| 4 corni | 3 trompete  | 3 tromboni | 1 tubă |

| timpani + 3 grupuri de percuţie |

| harpă | pian | celestă | glockenspiel | harmonium | sintetizator |

 

 

2     MUZICĂ DE CAMERĂ

Compoziţii pentru formaţie de 1 – 10 instrumentişti, cu sau fără partici- pare vocală.

Durata lucrărilor va fi pentru ambele secţiuni de minimum 10 minute şi maximum 40 de minute.

Până la data de 1 iulie 2013  (data poştei) lucrările vor fi trimise SUB MOTTO pe adresa:

ARTEXIM – Calea Victoriei 155, Bl. D1, Sc. 8, Et. 2, sector 1

010073 Bucureşti – ROMÂNIA

“Pentru  Concursul  Internaţional George Enescu”

Orice lucrare pe care va apărea numele autorului va fi descalificată. Pe plicul ce va însoţi lucrarea se va afla doar motto-ul.

Plicul va conţine:

– numele şi prenumele autorului

– adresa completă, numărul de telefon şi adresa de e-mail

– data şi locul naşterii

– copia cărţii de identitate / paşaportului / certificatului de naştere

– două fotografii recente (alb negru sau color) în format electronic

– un curriculum vitae

Lucrările participante nu trebuie să fi fost executate în public. Lucrările vor fi apreciate de un juriu internaţional.

Câştigătorii vor fi anunţaţi după deliberarea juriului şi vor fi contactaţi de către Secretariatul Concursului.

http://revistamuzicala.radioromaniacultural.ro/wp-content/uploads/2014/02/image0031.jpghttp://revistamuzicala.radioromaniacultural.ro/wp-content/uploads/2014/02/image0031-150x80.jpgRevista MuzicalaFestivaluriStiriconcursul international enescu,Festival enescu
Ediţie desfăşurată sub înaltul patronaj al Preşedintelui României Eveniment organizat de Guvernul României   Coproducători: Societatea Română de Radiodifuziune şi Societatea Română de Televiziune Director artistic: IOAN HOLENDER   Cu sprijinul: Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti şi a Filarmonicii “George Enescu” Bucureşti Finalele se vor desfăşura cu participarea: Filarmonicii “George Enescu”   Câştigătorii ediţiei a XX-a a...