Afis A0 (118,9X80,84 cm) PSD-CMYK-lowres

Ediţia a III-a, 9-11 mai 2014

 Colegiul Naţional de Artă „Octav Băncilă”, IAŞI

Printre concursurile de interpretare instrumentală care se desfăşoară la nivel naţional şi internaţional, organizarea şi derularea unui astfel de proiect la Iaşi poate fi considerată o necesitate vitală a vieţii cultural-educative locale şi o datorie de onoare a Colegiului Naţional de Artă „Octav Băncilă”.

Concursul Internaţional de Interpretare „Ioan Goia” este destinat elevilor cu vârste cuprinse între 10 şi 24 de ani din învăţământul preuniversitar (de stat sau particular), din ţară şi străinătate, cu aptitudini artistice şi cu preocupări deosebite în domeniul interpretării instrumentale. În principal, proiectul îşi propune stimularea creativităţii artistice şi dezvoltarea receptivităţii elevilor faţă de fenomenul artistic şi educarea lor în sensul de a evalua şi a aprecia lucrările consacrate ale repertoriului specific fiecărui instrument de suflat, dar şi crearea unui cadru necesar întâlnirii şi schimbului de experienţă între elevi sau între profesorii care participă, oferind oportunităţi pentru evoluţia ulterioară a copiilor talentaţi. Mai mult decât atât, concursul urmărește promovarea Iașiului în totalitatea sa, cu valorile sale culturale, administrative și istorice și consolidarea renumelui său pe plan național și internațional de capitală a Moldovei.

Obiectivele generale cuprind: încurajarea, canalizarea şi stimularea interesului tinerilor spre studiul muzicii; conştientizarea contribuţiei muzicii la constituirea fondului cultural comun al societăţii, interacţionarea şcolilor interpretative din ţară şi străinătate; receptivitatea faţă de diversitatea culturală şi disponibilitatea de a transfera în viaţa socială valori estetice autentice; desăvârşirea personalităţii artistului în devenire şi a viitorului consumator avizat de artă.

Dintre obiectivele cadru amintim: promovarea şi stimularea elevilor într-un cadru competiţional, oferindu-le concurenţilor posibilitatea de a-şi demonstra performanţele tehnice şi artistice prin parcurgerea unui repertoriu, nu ca un scop în sine, ci ca mijloc pentru atingerea competenţelor interpretative; relevarea specificului fiecărei şcoli interpretative de tradiţie din România şi din străinătate; creşterea calităţii şi menţinerea competitivităţii activităţii cadrelor didactice; diversificarea şi dezvoltarea repertoriului prin abordarea unor lucrări din creaţia românească şi universală.

Din dorinţa de a omagia activitatea neobosită a celui care a fost profesorul universitar Ioan Goia, prin stimularea elevilor într-un cadru competitiv major, însoţită de necesitatea de a forma capacitatea lor de a percepe, a însuşi şi a folosi adecvat valorile artistice, precum şi de a dezvolta capacitatea de a crea valori artistice şi, nu în ultimul rând, în vederea descoperirii şi recompensării elevilor şi profesorilor capabili de performanţă, membrii catedrei instrumente de suflat-percuţie îşi propun aducerea acestui concursului internaţional de interpretare instrumentală la un nivel cât mai înalt.

În acest an, juriul celor două secțiuni ale concursului (instrumente de suflat de alamă-percuție și instrumente de suflat din lemn) este alcătuit din: conf.univ.dr. Petrea Gâscă, Universitatea de Arte ”G. Enescu”, corn – președintele juriului, prof. univ. Pasquale Di Pinto, Universitatea de Muzică, Coregrafie și Teatru Bari, Italia, corn, prof. Pencho Dimitrov Penchev, Academia de Muzică și Arte Frumoase din Plovdiv și prim-instrumentist la Opera Națională Plovdiv, trompetă, prep.univ.drd. Constantin Stavrat, Universitatea de Arte ”G. Enescu”, percuție, lect.univ.dr. Călin Fărcășel, Universitatea de Arte ”G. Enescu”, flaut, prof. Emil Vasilache, prim-oboist la Filarmonica din Botoșani, oboi, prof. Iftimie Căuneac, Colegiul Național de Artă ”O. Băncilă”, clarinet.

În 2014 sunt înscriși 86 de elevi din România și Republica Moldova.

Director artistic al concursului: prof. Sergiu Sandu

e-mail: sergiusandum@yahoo.com

Revista MuzicalaStiri9 -11 mai 2014,Colegiului Naţional de Artă „Octav Băncilă”,Concursul Internaţional de Interpretare „Ioan Goia”,Concursul „Ioan Goia”,Iasi
Ediţia a III-a, 9-11 mai 2014  Colegiul Naţional de Artă „Octav Băncilă”, IAŞI Printre concursurile de interpretare instrumentală care se desfăşoară la nivel naţional şi internaţional, organizarea şi derularea unui astfel de proiect la Iaşi poate fi considerată o necesitate vitală a vieţii cultural-educative locale şi o datorie de onoare...