Coperta Muzica sfera a interferentelor

De-a lungul timpului mi s-a consolidat convingerea că emisiunea de radio, îndelung şi serios pregătită, deci profund deosebită de verbiajului informaţional sau inventarul programelor zilnice, ce depind de titluri, este sortită să se piardă, asemenea unui gând ce zboară prin uşile şi ferestrele larg deschise ale unei clădiri. Cartea Despinei Petecel Theodoru, Muzica – sferă a interferenţelor, o dovedeşte cu prisosinţă. În cariera de radiofonist împlinită existenţial de muzicologul despre care vorbim, au fost salvate de la uitare câteva serii de emisiuni preferate de autoare. Cu decenii în urmă, trei volume intitulate Muzicienii noştri se destăinuie, apoi, cu un profil, doctoral volumul  De la mimesis la arhetip,  pentru a se ajunge la finalul deceniului acesta la Muzica – sferă a interferenţelor (15 dialoguri interdisciplinare). Din  acest enunţ de titluri, care este depăşit de numărul şi dimensiunile impresionante de emisiuni ce-i poartă semnătura, înţeleg că Despina Petecel Theodoru, ca şi mai mulţi asemenea autori, are mai multă încredere  în pagina de carte, pentru ca ceea ce a elaborat să se bucure de atenţia, rezistenţa în timp şi înţelegerea celor care îi vor cunoaşte ideile. În prefaţa acestui din urmă volum consideram realizarea aceasta ediorială ca aparţinând unui “traducător” al emisiunilor radio în limbaj literar. Poate chiar mai mult, căci este vorba de o reelaborare, resistematizare, după alte legi, ce  cunosc o mai mare tradiţie.

Lectura volumului, apărut la Editura Muzicală în 2013, poate începe de la parcurgerea cuprinsului, cu atât mai mult cu cât fiecare dialog este un capitol care beneficiază de o oarecare autonomie, într-o anume sferă tematică. Cum ar fi creaţia în primul ciclu de dialoguri, unde autoarea convorbeşte cu René Huyghe, Marin Gherasim, Ovidiu Maitec, Alain Chopignon despre creaţia artistică; urmează  Fafeţele părelnice  ale artei, cu Alain   Besançon, Victor Ieronim Stoichiţă, Horia Roman Patapievici; Contrapunctările aparţin dialogurilor cu Henri Cartier Bresson, Amelia Pavel, Matei Vişniec; despre Inefabilul artelor, autoarea vorbeşte cu Dan Grigorescu şi Mihai Zamfir; în încheiere Magia fizicii reprezintă trei dialoguri cu Andrei Dorobanţu.  Veţi spune pe drept cuvânt că este o distribuţie diversă, ca ideatică, preocupări şi concluzii. Aşa este, dacă nu ar exista, asemenea legendarului “fir roşu”, ceva care să treacă de la un dialog la celălalt, condiţionat de principiul interferenţelor, pentru a-i uni prin muzică pe toţi invitaţii Despinei Petecel Theodoru. O opinie asupra întregului presupune mai mult decât lectura în diagonală a volumului. Ne reîntoarcem la ideea cu care am început comentariul. Textele dialogurilor trebuie lecturate fără pericolul saţietăţii, asupa lor revenirea şi comparaţia nu este nici interzisă, nici imposibilă. Desigur, “secretul ascuns” a fost şi alegerea persoanelor cu care, la începuturi, în proiect, s-a întocmit ceea ce numeam distribuţia autoarei. Ştia despre cine este vorba – enunţul nostru credem că v-a  convins – ştia despre ce vor dialoga, în ambele ipostaze existând o extrem de serioasă şi responsabilă pregătire. Ne aflăm la începutul verii anului 2014. Până în toamnă este un termen de posibilă cunoaştere a întregului. În calitate de comentator al acestei impresionante realizări, nu numai muzicologice ci şi de filozofie sau estetică, neocolind sociologia, mărturisesc că îmi doresc să încep lectura atentă cu ulimele trei dialoguri, în care Andrei Dorobanţu îşi încheie răspunsurile cu următoarea concluzie, nu îndepărtată de cititor, astfel: ”Eu cred că nici nu trebuie să înţeleg, pentru că întregul farmec, dacă vrei, şi întreaga menire a gesului Dumnezeiesc, de a ne face pe noi să fim acum, aici, în viaţă, pe pământ, este să ne antrenăm să recunoaştem ceea ce încă nu ne-am propus să căutăm.”

Grigore Constantinescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grigore Constantinescu

http://revistamuzicala.radioromaniacultural.ro/wp-content/uploads/2014/05/Coperta-Muzica-sfera-a-interferentelor-768x1024.jpghttp://revistamuzicala.radioromaniacultural.ro/wp-content/uploads/2014/05/Coperta-Muzica-sfera-a-interferentelor-150x150.jpgRevista MuzicalaRecenziiDespina Petecel Theodoru,grigore constantinescu,Muzica sferă a interferenţelor
De-a lungul timpului mi s-a consolidat convingerea că emisiunea de radio, îndelung şi serios pregătită, deci profund deosebită de verbiajului informaţional sau inventarul programelor zilnice, ce depind de titluri, este sortită să se piardă, asemenea unui gând ce zboară prin uşile şi ferestrele larg deschise ale unei clădiri. Cartea...