Compozitoarea muzicii ușoare românești cu cea mai reprezentativă longevitate, a vieții dar și a creației: CAMELIA DĂSCĂLESCU (22 ianuarie...