În  cea de-a doua jumătate a  lunii mai, Corul de Cameră “Preludiu” dirijat de Voicu Enăchescu  va susţine mai...