Tinereţea vârstei s-a armonizat cu frumuseţea fizică a fiecărui solist în parte şi cu speranţa că viitorul teatrelor lirice...